Våra villkor

 

 • Dagtid utförs rastningen helgfria vardagar mellan kl. 07.00-17.00 i olika grupper. Behöver du kvällsrastning så kan jag erbjuda det fram till kl 21.00 (30 min rastningstid)

 

 • Stängt alla aftnar samt röda dagar. 

 

 • Skriftligt avtal skrivs mellan dig och Kia´s HundService.

 

 • Hunden skall ha fyllt 6 månader, van att åka bil samt gå fint i koppel 

 

 • Hunden skall vara fullvaccinerad samt, även ha vaccination mot kennelhosta

 

 • Hunden skall vara försäkrad.

 

 • Du behöver en hemförsäkring med ansvarsdel

 

 • Inskolning görs i hundens takt, fungerar sedan hunden så använder vi oss sedan av en provmånad (se nedan)

 

 • Den första månaden är en provmånad för att se om vi trivs med varandra, och har ingen uppsägningstid. Efter provmånaden övergår abonnemanget automatiskt till tillsvidareabonnemang.

 

 • Abonnemangsavtalen har 1 månads skriftlig uppsägningstid för båda parter. Uppsägningen görs den sista, månaden innan.

 

 •  Alla ev. veterinärkostnader i samband med olycka/sjukdom betalas av ägaren till hunden. 

 

 • Alla tjänster betalas i förskott till mitt bankkonto och skall vara Kia´s HundService tillhanda senast 25:e i varje månad. Du kan även använda Swish. Märk inbetalningen med hundens namn.

 

 • Inget avdrag på månadsavgift görs vid din eller din hunds sjukdom/skada, ledighet, sommarsemester eller annan frånvaro. Du betalar alltså full avgift för din hund 12 ggr/år. I gengäld är din plats reserverad för din hund, och ingen annan hund tas in på er semester.

 

 • Kia´s HundService har stängt 1 månad på sommaren, samt under julhelgen. Ni betalar full avgift under stängningstiden pga fasta kostnader och för att behålla er plats. Vid min ev övriga ledighet/sjukdom/utbildning görs det avdrag för er samma månad fram till den 15:e i samma månad, annars sker avdraget under nästkommande månad.Under min sjukdom kommer jag att skicka sms till er snarast möjligt.

 

 • Ni är skyldiga att uppge giltiga och uppdaterade telefonnummer. Detta för att jag alltid ska kunna nå dig om jag behöver, och för att vi skall ha en väl fungerande dialog mellan oss i allt som rör din hund/hundar. Mina sms skall skyndsamt besvaras.

 

 •  Vid utlämnande av nyckel till Kia´s Hundservice skrivs en nyckelkvittens i 2 ex. Jag kommer även att behöva ev. koder till port eller dyl. Jag kommer sedan att förvara nycklar och koder i ett låst skåp med kodetiketter, för att garantera din säkerhet och trygghet.

 

 • Skulle din hund trots alla försiktighetsåtgärder bli skadad, orsaka olycka eller bli allvarligt sjuk under våra promenader, så kontaktar jag dig som ägare omedelbart via telefon eller sms om vad som hänt. Jag kommer att vid behov ringa djurambulansen som kommer att åka in med ert djur till näsmaste veterinär alt djursjukhus. Ni skall möta upp djurambulansen snarast möjligt.

 

 •  Det är bra om du som hundägare ha ett tillägg i er hemförsäkring som innefattar ansvarsdel.

 

 • Jag förbehåller mig rätten att omedelbart säga upp din hund om den visar aggression mot människa/hund där min/vår säkerhet ej kan garanteras. Ingen återbetalning ges.

 

 • Vid dåligt väglag vintertid, eller vid andra trafiksituationer kan förseningar uppstå. Kia´s HundService kommer dock (*alltid) och hämtar upp din hund, och den blir inte lämnad i sticket.

 

 •  * Vid kraftig snöstorm då det ev. blir omöjligt att komma fram utgör dock ett undantag, då kommer ni bli kontaktade omedelbart för att finna en annan lösning för er hund under denna speciella händelse. 

 

 •  Vid min egen ev. oförutsedda händelse är min ambition att kontakta dig som kund snarast möjligt.

 

 • Om allvarlig olycka/sjukdom inträffat, där jag inte själv kan komma att kontakta er, så kommer ni att bli kontaktad av annan av mig närstående person via telefon så fort det är möjligt. Om jag inte kommer i kontakt med dig, och jag bedömer att hunden är i omedelbart behov av veterinär, har jag tillstånd av dig att låta Djurambulansen åka till närmaste veterinär/djursjukhus för vård av hunden. Du skall även se till att kontakta mig snarast då du fått vetskap om vad som inträffat, och även skyndsamt möta upp vid veterinär/djursjukhus. Alla kostnader för veterinärbesök debiteras dig som hundägare.